Baztango Udalak adimen desgaitasuna dutenendako eguneko egoitzaren proiektuaren idazketa onartu du.