Gaurtik aitzinera trafiko erretentzioak izanen dira N-121-A errepidean.
Ultzamako lotuneetan egin behar diren obrak eragingo dituzte erretententzioak