Iruñako Udalak 20.000 euroko dirulaguntza emango du LGTBI+ pertsonen berdintasuna ikusarazteko eta sustatzeko proiektu eta jarduketetarako. Laguntzak irabazi asmorik gabeko erakundeei emango zaizkie norgehiagoka bidez, eta
4.000 eurorainokoak izan daitezke.