Iruñeko Udalak hamar urterako adjudikatuko dio atletismoko moduluaren kudeaketaren
administrazio-emakida, gehiagorako ere luzatzen ahalko delarik