Horietatik, 400 baino gehiago gazteendako alokairu sozialekoak izanen dira