Toki-erakundeak euskararen inguruko hainbat eskaera onartu ditu errotulazioan,
erroldetan edo dokumentuak jasotzean