Bizikletak txandaka aparkatzeko aparkaleku estaliek eta egoiliarrendako aparkalekuek
osatzen dute sistema hori