Produktuen jatorriari buruz kontsumitzaileak egiten duen eskaera gero eta handiagoari
erantzutea du helburu, eta zirkuitu laburren merkaturatze mota hori sustatzea