Nabarmedu du poesia elementu terapeutiko gisa erabiltzen duela, mina eta dolua
artelan bihurtzeko