Proposamenak 25.000 euroz sarituko dira; prozesua irailean edo urrian ebatziko da eta gero,
udazkenean, herritarren ekarpenei irekitako fase parte-hartzaile bat egonen da.