Lurralde Kohesiorako Departamentuak dirulaguntza deialdi bat onartu du, hornidura
sistemak hobetzeko eta ur galerak murrizteko