2018-2022 bosturtekoan, gizonen heriotza-tasa % 11koa izan da, eta emakumeena
%5ekoa