Nafarroako Gobernuak aitortu egin du irabazi-asmorik gabeko elkarte horrek sexu-
esplotaziorako emakumeen eta nesken salerosketa desagerrarazteko egindako lana