Nafarroako Gobernuak onartutako Ekitaldi Publikoei eta Iraunkortasunari buruzko Foru
Dekretuaren neurrietako bat da, hondakinen sorrera prebenitzeko eta hondakinen kudeaketa
eta ingurumen jasangarritasuna hobetzeko