Akordio programatikoa urratzen duela dio Gero Baik, PSNk eremu euskadunean duen jarrerarekin.
Hainbat alderdik zentzugabekeriatzat jo dute kanpoko hizkuntzak baloratuak izatea, eta bertako hizkuntza bat (euskera) berriz, ez