Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako Departamentuak 33.400 euroko
finantzaketa eman zion Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteari 2023an, hainbat
jarduera egiteko