Nafarroako Gobernuak eta Udalak frankismoaren biktimentzako hilerriko panteoi berria
bultzatuko dute, eta Iruñeko Bizikidetza Planari eta Erorien Monumentuaren
etorkizunari buruz hitz egingo dute