Arga ibaiaren azken egunetako ur-goraldiak eragindako Andelosko Erdi Aroko zubia lehenbailehen konponduko da
Azpiegitura urritik zegoen obretan, eta kalteak izan ditu, bai egituraren aldetik, bai errepidea zeharkatzen duen errepidearen egoeraren aldetik, itxi egin baitut