Aierdi kontseilariak espezie horien kudeaketari ikuspegi integral batetik heltzea
defendatu du