Nafarroako Gobernuak goraka doan turismo ibiltari mota hori arautzen duen foru
dekretua onartu du, eta bi laguntza ildo lantzen ari da sektorea egokitu dadin