Birziklatzeko papera eta kartoiak biltzeko kamioi batean gizaseme baten gorpua aurkitu dute.
Kasua ikertzen ari dira