«Bizitzaren erdiguneko zainketak eta politika publikoak», Nafarroako Gobernuaren Zaintzarako Itunak Programaren apustua.
Programari erakunde publikoak, pribatuak eta tokikoak atxiki ahal izango zaizkio, bertan, zainketen kontzeptua eguneratzen da, bizitzaren iraunkortasunerako dimentsio zentrala emanez.