Ciriza kontseilariak Olaibarko, Odietako, Anueko eta Lantzeko alkateei N-121-A errepidearen bigarren zatiko obren berri eman die
Ez da aurreikusten bidean zirkulazioa etetea, baina abiadura 60 kilometro orduko mugatuko da