Programak Rozalének emandako klase magistral bat eta, aurtengo berrikuntza gisa,
Erronkariko Julio Caro Baroja Nafarroako Museo Etnologikoaren erakusketa bat biltzen
ditu