Udalaren webguneak aukera ematen du salaketak NAN elektronikoarekin, PIN
gakoarekin edo Gako Iraunkorrarekin sinatzeko, norberaren gauzei buruzko salaketak
direnean