EDER Partzuergoak Nafarroako Erriberako Partaidetzazko Toki Garapeneko Estrategia
aurkeztu du 2023-2027 aldirako. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak 5,2 milioi euro bideratuko ditu estrategia diseinatu eta gauzatzeko, eta datozen urteetarako lurraldearen aurrerapenaren ekintza-ildoak zehaztuko ditu