“Educa en Digital” hitzarmenak Nafarroako hezkuntza sistemaren ekipamendua indartu du, 3.150 ekipo informatiko eramangarri berrirekin
1,5 milioiko aurrekontuarekin, gailuak 2025eko Agenda España Digitalaren gaitasun digitalen ardatzean sartzen dira