Eskaeren artean, Europako elikadura-katearen lege bat onartzea eta Europako
Batzordean sektoreko lehendakariordetza exekutibo bat sortzea.