Foru Gobernuak eragile publiko eta pribatuak bilduko ditu irudi “berritua, sendoa eta finkoa”
sustatzeko