Hezkuntzak iragarri du 3 urteko gehieneko ratioa 20 ikaslera murriztuko zaiela laguntza-
premiak dituzten ikasleen indize negatiboa duten ikastetxeetan. Hezkuntzak ikastetxe horietan gehienez 22 ikasleko ratioa mantenduko du 4 urteko taldeentzat datorren ikasturtean.