Iaz haurren 21 tumore hauteman ziren Nafarroan, aurreko urteetako kopuru antzekoa

Osasun kontseilariak Nafarroako Haur Minbizidunei Laguntzeko Elkarteak (ADANO) egindako ekitaldian parte hartu du