Ingurumeneko zuzendaritzak toki-erakundeentzako laguntzak deitu ditu, ibai- ingurunea lehengoratzeko eta mantentzeko ekintzetarako. Helburua da ekosistema urtarrak hobetzea eta, bereziki, ibai-izaerako Natura 2000 Sareko lekuetan.