Irailaren 1ean NAN+PIN identifikazio-sistema iraungiko da. Cl@ve-k ordezkatuko du, segurtasuna areagotu eta estatuko beste administrazio
batzuekin izapideak egiteko aukera ematen baitu.