COVID-19ren eragina handiagoa izan zen egoitza handietan, bisita ugari jasotzen zituztelako eta prebalentzia handiko eremuetan kokatuta zeudelako