Diru-laguntzaren helburua da pertsonek bere ohiko ingurunean ahalik eta denbora gehien
egoteko aukera izatea, beren eguneroko lanak errazteko elementuen laguntzarekin