Maiatzean eta ekainean, taldekako ebaluazio-saioak egingo dira profesionalei, gazteentzako
eztabaida-taldeei eta funtsezko eragileei elkarrizketak egiteko, eta urrian emaitzak aurkeztuko
dira