Landa Garapeneko Departamentuak 1,7 milioi euroko diru-laguntzak emanen ditu landa eremuetan nekazaritzaz bestelako jardueretarako

Horien helburua despoblazioa saihesteko lanerako aukera berriak erraztea da