Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia 1.000 Mb-ko sarea
abiatzeko ekitaldian izan da; sareak herriko 307 biztanleak konektatuko ditu