Bizitzaren, ingurunearen eta ingurumenaren, eta aisiaren eta gizarte-harremanen
esperientzia orokorraren kalitate-rankingaren buru da, eta hobekuntza-arlo hauek ditu:
lana, gobernantza eta oinarrizko eskubideak, eta segurtasun fisikoa eta pertsonala,
NEI-ren Bizi Kalitatearen Dimentsio Anitzeko Adierazlearen arabera