MOVES planaren kudeaketak (23 emakida-ebazpen eta 3 kreditu-handitze) eta zerga-
pizgarriek azaltzen dituzte emaitza onak