Nafarroa pobreziarako eta gizarte-bazterketarako arrisku txikiena duen komunitatea da
Europako hamargarren eskualdea da, AROPE tasaren arabera, pobrezia- eta desberdintasun-mailen adierazle nagusia