Nafarroak % 87ko okupazioa izan du landa-ostatuetan Aste Santuan, Estatuko batez bestekoa baino % 17 gehiago.
Kopuruek 2019koak gainditzen dituzte; izan ere, urte horretan ere Nafarroa izan zen nagusi okupazio-zerrendan, landa-ostatuen % 86 beteta egon baitziren.