Euskal Sagardoa/Sidra del País Vasco, Cidre du País Basque/Euskal Sagarnoa izango
da mugaz gaindiko JDaren izena, eta Nafarroako sagardo-sektorea gehituko zaio