Nafarroak klima aldaketa klimaren aldakortasuna monitorizatuko duten bi bisoreren bidez neurtuko du

Life NADAPTA eta KLINA proiektu europarraren tresna berriek informazio garrantzitsua biltzeko aukera ematen dute, berotegi-efektuko gasak murrizteko helburuak edo egokitzeko gaitasuna lortzeko