Nafarroak pertsonen desgaitasun maila baloratzeko baremo berri bat ezarriko du
Urte amaieran onartzeko eta 2022an indarrean jartzeko izapideak hastea erabaki du gaur Lurralde Kontseiluak