Nafarroak seroprebalentziari buruzko azterketa propioa egingo du, herritarrek COVID-19aren aurrean duten immunitate-maila neurtzeko
Gainera, zelatari-sarean duen esperientziari esker, pandemiaren zaintza epidemiologikorako sistema berriaren oinarriak lantzen ari da, Europarekin eta Osasun Ministerioarekin lankidetzan