Nafarroako 31 udalerrik alfabetatze eta gaikuntza digitaleko ikastaroak jasoko dituzte uztaila eta iraila bitartean
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren plan baten lehen fasea da