Nafarroako Animalien Osasunari buruzko Legea aldatzeko proiektuari buruzko aurretiazko kontsulta publikoa zabalik
Arau hori berrikustearen helburua abeltzaintzako ustiategien gehieneko tamaina mugatzea da