Nafarroako Gizarte Inklusiorako Planak aurreikusitako ekintzen %88 hasi ditu

Estatuan pobreziarako eta bazterketarako arrisku gutxien duen komunitatea da Nafarroa