Elkarrizketa Sozialaren Kontseiluko Batzorde Iraunkorrak lan-metodologia finkatu du
eta egungo planaren betetze-maila ebaluatu du, % 91,7ko gauzatzearekin